Zašto studirati češki?

Zašto studirati češki?

Češki je slavenski jezik, kao i hrvatski, pa nam ga to čini istodobno bliskim i neobičnim. S više od 10 milijuna govornika, službeni je jezik zemlje koja se u protekla tri desetljeća postkomunističke tranzicije razvila u demokratsko i slobodno društvo sa snažnim gospodarstvom. Češka je kultura poznata po vrhunskoj književnosti te likovnoj, glazbenoj i filmskoj umjetnosti. Veze između Čeha i Hrvata imaju stoljetnu tradiciju, a u Hrvatskoj uz to živi vitalna i dobro organizirana češka manjina.

Češki jezik studenti na našem Fakultetu uglavnom počinju učiti od početka i do kraja prijediplomskog studija dosegnu razinu B2, a do kraja diplomskog C1. Oni koji iskoristite neku od brojnih stipendija te dio studija provedu na jednom od čeških sveučilišta mogu dosegnuti i najvišu razinu C2. Studenti se uz to upoznaju s različitim aspektima češke kulture, a stječu i znanstvenu naobrazbu s područja lingvistike i znanosti o književnosti. Na diplomskom studiju mogu odabrati specijalizaciju za prevođenje ili za nastavu češkog kao drugog jezika.