Kontakt

Kontakt

Prof. dr. sc. Petar Vuković
predstojnik Katedre za češki jezik i književnost
koordinator za ISVU za bohemistiku
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.unizg.hr

Izv. prof. dr. sc. Matija Ivačić
mentor nastavnik za studente bohemistike
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: mivacic@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Miroslav Hrdlička, poslijedoktorand
koordinator za ECTS Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti
soba B-222, tel. 6120-120
e-pošta: mhrdlick@ffzg.unizg.hr

Prof. dr. sc. Martina Grčević
pročelnica Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti
soba B-208, tel. 4092-108
e-pošta: mgrcevic@ffzg.unizg.hr

Zrinka Bakić
Maja Flegar
tajnice Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti
soba B-203, tel. 4092-104
radno vrijeme: 8-16
primanja studenata: 10-12 i 13-15
e-pošta: zapadna.slavistika@ffzg.hr

Adresa:
Katedra za češki jezik i književnost
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Hrvatska