Studij

Studij

U akademskoj 2024./25. godini počinje postupni prelazak na novi studijski program. Prema novom programu izvodit će se nastava na prvoj godini prijediplomskog studija, dok će se na drugoj i trećoj godini prijediplomskog studija te na diplomskom studiju nastava i dalje izvoditi prema starom programu.

Studijski program Češki jezik i književnost organiziran je i na prijediplomskoj i na diplomskoj razini kao dvopredmetni studij, što znači da se studira u kombinaciji s još jednim ravnopravnim studijskim programom (A1 + A2).

Na prijediplomskom studiju tijekom šest semestara studenti mogu ovladati češkim jezikom na razini B2 prema ZEROJ-u te steći temeljna znanja o češkoj lingvistici, književnosti i kulturi. Pritom moraju prikupiti ukupno 180 ECTS bodova, tj. po 90 ECTS bodova na svakom od studijskih programa iz svoje dvopredmetne kombinacije.

Prijediplomski studij (stari program)

Prijediplomski studij (novi program)

Na diplomski studij mogu se upisati kandidati koji su završili prijediplomski studij bohemistike na našem ili na nekom drugom sveučilištu, ali i kandidati koji su završili neki drugi prijediplomski studij s područja društvenih i humanističkih znanosti, a vladaju češkim jezikom na razini B2 i imaju osnovna znanja o češkoj lingvistici, književnosti i kulturi.

Pri upisu na diplomski studij studenti odabiru jedan od dvaju ponuđenih smjerovaprevoditeljsko-kulturološki ili nastavnički. Na oba smjera mogu ovladati češkim jezikom na razini C1 prema ZEROJ-u. U sklopu prevoditeljsko-kulturološkog smjera specijaliziraju se za rad u prevodilaštvu, a usto se produbljeno upoznaju s odabranim temama iz češke jezične, književne i kulturne tradicije. U sklopu nastavničkog smjera specijaliziraju se za izvođenje nastave češkog kao drugog jezika.

Prevoditeljsko-kulturološki smjer (stari program)

Prevoditeljsko-kulturološki smjer (novi program)

Nastavnički smjer (stari program)

Nastavnički smjer (novi program)

U četiri semestra diplomskog studija studenti moraju prikupiti ukupno 120 ECTS bodova, tj. po 60 ECTS bodova na svakom od studijskih programa iz svoje dvopredmetne kombinacije. Diplomski studij na oba smjera završava izradom diplomskog rada. Više podataka o izradi diplomskog rada dostupno je na Omegi.

Nastava češkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu ima tradiciju dulju od sto godina.

Povijest studija