Prijediplomski studij

Prijediplomski studij

Studij

Novi program

Stari program

U akademskoj 2024./25. godini počinje postupni prelazak na novi studijski program. Prema novom programu izvodit će se nastava na prvoj godini prijediplomskog studija, dok će se na drugoj i trećoj godini prijediplomskog studija te na diplomskom studiju nastava i dalje izvoditi prema starom programu.

Od 90 ECTS bodova na studiju češkog jezika i književnosti 60 ECTS bodova rezervirano je za obvezne kolegije, a 30 ECTS bodova za izborne kolegije. Pritom studenti najmanje 15 ECTS bodova stječu pohađajući kolegije iz unutarnje izbornosti, dok preostale bodove dobivaju odabirući kolegije slobodno iz fakultetske ponude. Umjesto pohađanja jednog od kolegija s unutarnjom izbornošću studenti mogu odabrati izradu završnog rada, koji nosi 5 ECTS-bodova. Tema završnog rada s mentorom se mora dogovoriti najkasnije na početku VI. semestra studija.

Svi podaci o kolegijima koji se izvode u tekućoj akademskoj godini, uključujući i podatke o ponuđenim izbornim kolegijima, mogu se naći u izvedbenom planu. Vrijeme i prostorija izvođenja nastave za svaki kolegij navedeni su u rasporedu sati.

Studentima prve godine preporučujemo da kao kolegij iz unutarnje izbornosti upišu Uvod u češku književnost. Studentima koji nakon završetka prijediplomskog žele upisati i diplomski studij bohemistike preporučujemo da kao jedan od kolegija iz unutarnje izbornosti odaberu Osnove staroslavenskog jezika jer je položen ispit iz tog kolegija uvjet za upis na diplomski studij.

SHEMA STUDIJA

SemestarKolegiji
IČeške jezične vježbe I
5 ECTS-a
Uvod u češku kulturu
5 ECTS-a
Izborni kolegij*
(5 ECTS-a)
IIČeške jezične vježbe II
5 ECTS-a
Povijest češkog jezika i dijalektologija
5 ECTS-a
Izborni kolegij*
(5 ECTS-a)
IIIČeške jezične vježbe III
5 ECTS-a
Češka književnost do kraja 19. st.
5 ECTS-a
Izborni kolegij*
(5 ECTS-a)
IVČeške jezične vježbe IV
5 ECTS-a
Fonologija i morfologija češkog jezika
5 ECTS-a
Izborni kolegij*
(5 ECTS-a)
VČeške jezične vježbe V
5 ECTS-a
Sintaksa češkog jezika
5 ECTS-a
Izborni kolegij*
(5 ECTS-a)
VIČeške jezične vježbe VI
5 ECTS-a
Češka književnost 20. st.
5 ECTS-a
Izborni kolegij/Završni rad*
(5 ECTS-a)
* Studenti upisuju najmanje 3 kolegija (15 ECTS-a) iz unutarnje izbornosti. Umjesto kolegija iz unutarnje izbornosti u VI. semestru mogu odabrati izradu završnog rada, koji nosi 5 ECTS-a.