Djelatnost

Djelatnost

Članovi Katedre za češki jezik i književnost provode znanstvena istraživanja na području filologije, tj. znanosti o književnosti i lingvistike, ali i drugim srodnim područjima. Predmet su njihova interesa uglavnom pojave iz češkog jezika, književnosti i kulture, pri čemu im često pristupaju s obzirom na značenje koje imaju u međunarodnoj, a posebice hrvatskoj recepciji. Bave se međutim i drugim jezičnim, književnim i kulturnim temama.

Autorska i urednička djela

Osim znanstvenoistraživačkim radom članovi Katedre bave se i prevođenjem beletristike i stručne literature. Riječ je uglavnom o prijevodima s češkog i na češki jezik, ali u manjoj su mjeri obuhvaćeni i drugi jezici.

Prijevodi