Ispitni termini

Ispitni termini

Akademska 2024./25. godina

Dr. sc. Matija Ivačić, doc.

Zimski ispitni rok
1. 2. 2024.B 20611 h
15. 2. 2024.B 20611 h
Ljetni ispitni rok
13. 6. 2024.B 20611 h
27. 6. 2024.B 20611 h
Jesenski ispitni rok
5. 9. 2024.B 20611 h
19. 9. 2024.B 20611 h

Dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.

Zimski ispitni rok
5. 2. 2024.B 20514 h
13. 2. 2024.B 20514 h
21. 2. 2024.B 20514 h
Ljetni ispitni rok
19. 6. 2024.B 20516 h
27. 6. 2024.B 20516 h
8. 7. 2024.B 20516 h
Jesenski ispitni rok
6. 9. 2023.B 20515 h
13. 9. 2023.B 20515 h
20. 9. 2023.B 20515 h

Dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica

Glotodidaktika

Zimski ispitni rok
29. 1. 2024.A 30211 h
5. 2. 2024.A 30211 h
12. 2. 2024.A 30211 h
Ljetni ispitni rok
7. 6. 2024.A 31211 h
28. 6. 2024.A 31211 h
12. 7. 2024.A 31211 h
Jesenski ispitni rok
30. 8. 2024.A 31211 h
6. 9. 2024.A 31211 h
20. 9. 2024.A 31211 h

Usvajanje stranoga jezika

Zimski ispitni rok
2. 2. 2024.A 30611 h
9. 2. 2024.A 30611 h
16. 2. 2024.A 30611 h
Ljetni ispitni rok
10. 6. 2024.A 31211 h
17. 6. 2024.A 31211 h
8. 7. 2024.A 31211 h
Jesenski ispitni rok
26. 8. 2024.A 31211 h
9. 9. 2024.A 31211 h
16. 9. 2024.A 31211 h

Metodika nastave slavenskih jezika

Zimski ispitni rok
29. 1. 2024.A 30211 h
5. 2. 2024.A 30211 h
12. 2. 2024.A 30211 h
Ljetni ispitni rok
7. 6. 2024.A 31211 h
28. 6. 2024.A 31211 h
12. 7. 2024.A 31211 h
Jesenski ispitni rok
30. 8. 2024.A 31211 h
6. 9. 2024.A 31211 h
20. 9. 2024.A 31211 h

Zdeňka Kohoutková, strana ugovorna lektorica

Češke jezične vježbe V

Zimski ispitni rok
30. 1. 2024.A 2248 h
6. 2. 2024.A 2248 h
13. 2. 2024.A 2248 h

Češke jezične vježbe III

Zimski ispitni rok
30. 1. 2024.A 30611 h
6. 2. 2024.A 30611 h
13. 2. 2024.A 30611 h

Češki jezik za nebohemiste

Zimski ispitni rok
30. 1. 2024.A 30613 h
6. 2. 2024.A 30613 h
13. 2. 2024.A 30613 h

Češke jezične vježbe VI

Ljetni ispitni rok
11. 6. 2024.A 3068 h
18. 6. 2024.A 3068 h
25. 6. 2024.A 3068 h
Jesenski ispitni rok
27. 8. 2024.A 3068 h
3. 9. 2024.A 3068 h
10. 9. 2024.A 3068 h

Češke jezične vježbe IV

Ljetni ispitni rok
11. 6. 2024.A 30611 h
18. 6. 2024.A 30611 h
25. 6. 2024.A 30611 h
Jesenski ispitni rok
27. 8. 2024.A 30611 h
3. 9. 2024.A 30611 h
10. 9. 2024.A 30611 h

Dr. sc. Suzana Kos, izv. prof.

Zimski ispitni rok
Uvod u češku kulturu
Češko žensko pismo
30. 1. 2024.B 22310 h
6. 2. 2024.B 22410 h
13. 2. 2024.A 30610 h

Karel Čapek
Češka popularna književnost
Božena Němcová
30. 1. 2024.A 11810 h
13. 2. 2024.A 30610 h

Ljetni ispitni rok
Uvod u češku kulturu
Karel Čapek
Češki prijevodni seminar II
11. 6. 2024.A 22410 h
18. 6. 2024.A 22410 h
2. 7. 2024.A 22410 h

Češko žensko pismo
Češka popularna književnost
Božena Němcová
11. 6. 2024.A 22410 h
2. 7. 2024.A 22410 h

Jesenski ispitni rok
Uvod u češku kulturu
Češko žensko pismo
Karel Čapek
Češki prijevodni seminar II
3. 9. 2024.A 30610 h
10. 9. 2024.A 30610 h
17. 9. 2024.A 30610 h

Češka popularna književnost
Božena Němcová
3. 9. 2024.A 30610 h
17. 9. 2024.A 30610 h

Alen Novosad, viši lektor

Ljetni ispitni rok
12. 6. 2024.A 11817 h
3. 7. 2024.A 11817 h
Jesenski ispitni rok
4. 9. 2024.A 11817 h
18. 9. 2024.A 11817 h

Slavomira Ribarova, viša lektorica

Zimski ispitni rok
29. 1. 2024.A 31211 h
6. 2. 2024.A 31211 h
Ljetni ispitni rok
12. 6. 2024.A 31210.30 h
19. 6. 2024.A 31210.30 h
26. 6. 2024.A 31210.30 h
Jesenski ispitni rok
2. 9. 2024.A 31210.30 h
11. 9. 2024.A 31210.30 h

Dr. sc. Petar Vuković, red. prof.

Zimski ispitni rok
6. 2. 2024.A 3069 h
13. 2. 2024.A 1189 h
20. 2. 2024.A 1189 h
Ljetni ispitni rok
18. 6. 2024.A 1189 h
25. 6. 2024.A 1189 h
2. 7. 2024.A 1249 h
Jesenski ispitni rok
3. 9. 2024.A 1189 h
10. 9. 2024.A 1189 h
17. 9. 2024.A 1189 h