Nastavnici

Nastavnici

Dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije petkom 14.45-15.30 te 17-17.20
e-pošta: katica.ivankovic@ffzg.hr

Dr. sc. Petar Vuković, red. prof.
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije utorkom 11.30-12.30
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.hr

Dr. sc. Suzana Kos, doc.
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije četvrtkom 11-12
e-pošta: skos@ffzg.hr

Dr. sc. Matija Ivačić, doc.
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije srijedom 11-12
e-pošta: mivacic@ffzg.hr

Alen Novosad, viši lektor
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije ponedjeljkom 9.30-11
e-pošta: anovosad@ffzg.hr

Slavomira Ribarova, viša lektorica
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije srijedom 15.30-17 i prema dogovoru putem Zooma
e-pošta: slavomira.ribarova@ffzg.hr

Zdeňka Kohoutková, strana ugovorna lektorica
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije: srijedom 11-12.30
e-pošta: zdenka.kohoutkova@gmail.com

Dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: mjnovo@ffzg.hr