Nastavnici

Nastavnici

Prof. dr. sc. Katica Ivanković
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije srijedom 15-15.30 te prema dogovoru uz najavu e-poštom
e-pošta: katica.ivankovic@ffzg.unizg.hr

Prof. dr. sc. Petar Vuković
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije utorkom 11.30-12.30
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.unizg.hr

Izv. prof. dr. sc. Suzana Kos
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije ponedjeljkom 13-14
e-pošta: skos@ffzg.unizg.hr

Izv. prof. dr. sc. Matija Ivačić
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije srijedom 11-12
e-pošta: mivacic@ffzg.unizg.hr

Alen Novosad, viši lektor
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije ponedjeljkom 9.30-11
e-pošta: anovosad@ffzg.unizg.hr

Slavomira Ribarova, viša lektorica
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije četvrtkom 17.45-19.15 i prema dogovoru
e-pošta: slavomira.ribarova@ffzg.unizg.hr

Zdeňka Kohoutková, strana ugovorna lektorica
soba B-206, tel. 4092-106
konzultacije utorkom 12.30-13.15
e-pošta: zkohoutk@m.ffzg.unizg.hr

Laura Sajko, asistentica
soba B-205, tel. 4092-105
konzultacije srijedom 13-14
e-pošta: lsajko@m.ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: mjnovo@ffzg.unizg.hr