Czech-in to Literary Culture II: Blind spots in translations from/into Czech

Czech-in to Literary Culture II: Blind spots in translations from/into Czech

Katedra za češki jezik i književnost poziva zainteresirane studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture II, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Filozofická fakulta Univerzity Palackého (koordinator), Univerzita degli studi di Udine, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu (22. 3. 2024., 4 sata), dok će se fizički dio realizirati u Olomoucu, Republika Češka, u periodu 22.-27.4.2024. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja u prva dva dana (22. i 23. 4. 2024.), tri radionice u trajanju po 4 sata (24., 25. i 26. 4. 2024.) te popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij češkog jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje češkog i engleskog jezika provjeravat će se uživo nakon postupka selekcije, a o terminu održavanja provjere studenti će biti naknadno obaviješteni.

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti ili predsjedniku Povjerenstva doc. dr. sc. Matiji Ivačiću u vrijeme konzultacija (četvrtak 10-11 sati, kabinet B-206). Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će dvočlano Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Matija Ivačić (predsjednik povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Suzana Kos.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-kombinirane-intenzivne-programe-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-unutar/.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa (dakle, za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci).