Diplomski studij: Prevoditeljsko-kulturološki smjer

Diplomski studij: Prevoditeljsko-kulturološki smjer

Studij

Nastavnički smjer

Na prevoditeljsko-kulturološkom smjeru studenti stječu 16 ECTS bodova polazeći Češke jezične vježbe I – IV te 8 ECTS bodova polazeći Češki prijevodni seminar I – IV. Osim toga upisuju još najmanje šest kolegija iz unutarnje izbornosti, koji im donose 18 ECTS bodova, dok dodatna 3 ECTS boda mogu steći upisujući kolegij bilo iz unutarnje bilo iz vanjske izbornosti. Diplomski rad nosi 15 ECTS bodova i njegova se tema s mentorom mora dogovoriti najkasnije na početku IV. semestra studija.

Svi podaci o kolegijima koji se izvode u tekućoj akademskoj godini, uključujući i podatke o ponuđenim izbornim kolegijima, mogu se naći u izvedbenom planu. Vrijeme i prostorija izvođenja nastave za svaki kolegij navedeni su u rasporedu sati.

SHEMA STUDIJA

SemestarKolegiji
IČeške jezične vježbe I
4 ECTS-a
Češki prijevodni seminar I
2 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
IIČeške jezične vježbe II
4 ECTS-a
Češki prijevodni seminar II
2 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
IIIČeške jezične vježbe III
4 ECTS-a
Češki prijevodni seminar III
2 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
Izborni kolegij**
3 ECTS-a
IVČeške jezične vježbe IV
4 ECTS-a
Češki prijevodni seminar IV
2 ECTS-a
Izborni kolegij*
3 ECTS-a
Diplomski rad
15 ECTS-a
* Studenti upisuju najmanje šest kolegija iz unutarnje izbornosti.
** Studenti upisuju dodatni sedmi izborni kolegij bilo iz unutarnje bilo iz vanjske izbornosti.