Maja Burger

Maja Burger

Alumni

Danas radim kao: učiteljica savjetnica češkog jezika i kulture u osnovnoj školi
Završila sam studij: siječanj 2006.

Diplomirala sam na studiju povijesti umjetnosti i češkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u siječnju 2006. godine te sam stekla zvanje diplomirani povjesničar umjetnosti i diplomirani bohemist. Nakon diplome sam se tri semestra stručno usavršavala na Filozofskom fakultetu Masarykovog sveučilišta u Brnu (Kabinet češkog jezika za strance), Republika Češka.
Učiteljica sam češkog jezika i kulture po Modelu C u zvanju učitelja savjetnika u OŠ S. S. Kranjčevića, Zagreb i OŠ Podmurvice, Rijeka.
Od 2020./2021. voditeljica sam županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika češkog jezika i kulture (Model C) koji obuhvaća sve županije u Hrvatskoj u kojima se provodi nastava češkog jezika i kulture po Modelu C.
Bila sam koordinatorica radne skupine za izradu videolekcija za predmet Češki jezik i kultura u projektu i-nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za šk. god. 2020./2021 i 2021./2022. te voditeljica radne skupine za izradu kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C) u okviru kurikularne reforme Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 2015. do 2019. godine. Autorica sam brojnih videolekcija i suautorica predmetnog kurikuluma.
Od 2017. sam mentor stručne školske prakse studentima nastavničkog smjera bohemistike Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu u kolegiju Metodika nastave slavenskih jezika.
Surađujem s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH u različite svrhe i prema potrebi te s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja RH kao članica stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature za predmet Češki jezik materinski (Model A) te nacionalnih ispita iz češkog jezika materinskog za učenike 8. razreda (Model A).
Prilagodila sam i dopunila tri udžbenika prema novom kurikulu za predmet Češki jezik i kultura u izdanju NIU Jednota.
Članica sam upravnog odbora i kulturnog vijeća Češke besede Zagreb, predsjednica školskog vijeća Češke besede Zagreb te tajnica udruge. Članica sam i školskog vijeća Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj. Članica sam radne skupine za obrazovanje Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Članica sam Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba u petogodišnjem mandatu od 2018. godine. Prema potrebi surađujem i s NIU Jednota kao vanjska suradnica novinarka za tjednik Jednota i dječji mjesečnik Dětský koutek.
Sudjelujem na brojnim stručnim skupovima i konferencijama na svim razinama kao predavač različitih tema iz područja manjinskog češkog školstva te metodike nastave češkog jezika i kulture.
Dobitnica sam godišnje nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za najuspješnije odgojno – obrazovne djelatnike u Hrvatskoj za izniman doprinos struci 2021. i 2022. godine.

Kao što je vidljivo iz mog skraćenog životopisa, češki jezik je značajno obogatio i obilježio moj život i moj rad. Kroz studij češkog jezika i književnosti sam se vratila svojim češkim korijenima usporedno s djelovanjem u Češkoj besedi Zagreb. Zapravo je teško zamisliti kakav bi moj život bio danas da nisam studirala češki i da se moj tata nije sjetio da bih uz povijest umjetnosti mogla studirati češki jer imamo češko porijeklo. Meni je ta obiteljska činjenica sa 18 godina bila novost. Uz dozu sam straha i sumnje kako ću studirati jezik koji ne govorim, ipak prihvatila tatin prijedlog. Rekla bih da je to bila dobra, ali i sudbonosna odluka.
Danas sam posvećena ne samo češkom jeziku, već osobito odgojno – obrazovnom radu i metodici poučavanja češkoga jezika.
Što se tiče studija, ostao mi je u dobrom sjećanju, kao i profesori koji su nas podučavali. Najvažnije mi je bilo što je katedra manja pa su i međusobni odnosi među studentima bili prijateljski, a profesori su nas bolje poznavali u odnosu na katedru ili odsjek gdje je puno više studenata po godini. Važno mi je bilo steći i jezične kompetencije te upoznati češku kulturu u širem smislu u čemu mi je značajno pomogao i moj drugi studij povijesti umjetnosti.
Današnjim studentima bih poručila da hrabro idu naprijed te da budu ustrajni u svojem studiju. Naglasila bih da je danas znati češki jezik kao jedan od jezika Europske unije, ali i kao jezik češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, velika prednost u odnosu na znanje nekog drugog svjetskog jezika. Češki jezik bi im mogao biti ključ za profesionalni razvoj i put, baš kao i meni.