Marin Ivić

Marin Ivić

Alumni

Diplomirao sam na ljeto 2018., a trenutno radim kao upravitelj projekata u globalnoj IT firmi.
Kažu da učenje novog jezika pospješuje pamćenje i koncentraciju, poboljšava sposobnost aktivnog i empatičnog slušanja te nas usmjerava ka kritičkom razmišljanju. Mogu reći da sam učeći i studirajući češki, osim što sam stekao opširno znanje o jeziku, kulturi i književnosti, izbrusio sve navedeno, a te mi sposobnosti sada iznimno pomažu u obavljanju svakodnevnih zadataka. Iako se ne bavim prevođenjem, koje sam magistrirao, redovito komuniciram s kolegicama i kolegama iz Češke i Slovačke – naravno, na češkom!
Istaknuo bih i to da je studij iznimno zabavan. Stalno se nešto događa, od Božićnih evenata na faksu, preko kazališnih predstava i događanja u Češkoj besedi, pa sve do terenske nastave u Češkoj. To su samo neke od aktivnosti koje su obogatile moj život za vrijeme studiranja.