Studentská překladatelská soutěž

Studentská překladatelská soutěž

Studentske aktivnosti

Milé studentky, milí studenti,

Srdečně vás zveme na studentskou překladatelskou soutěž, která se koná v rámci 8. ročníku mezinárodní konference studentů češtiny jako cizího jazyka pořádané ÚJOP (Ústav odborné a jazykové přípravy při Karlově Univerzitě). V rámci soutěže máte příležitost vyzkoušet, jaké to je být profesionálním  překladatelem. V daném časovém limitu budete překládat zadaný text ze svého mateřského jazyka do češtiny. Vaše překlady následně vyhodnotí porota složená ze zkušených překladatelů, od kterých zároveň dostanete cennou zpětnou vazbu. Překládat budete podle pokynů své lektorky ve své škole. Soutěže se můžou účastnit studenti se znalostí češtiny na úrovni B1 a vyšší.

Překladatelská soutěž bude probíhat v rámci výuky na půdě Filozofické fakulty v úterý, 4. 4. 2023, od 8.00 v učebně A124..

Na co se připravit?

Budete překládat z mateřského jazyka do češtiny pod dohledem vyučujícího.

Text k překladu bude v rozsahu přibližně 1,5 normostrany (tj. 2 700 znaků).

Časový limit na překlad je 120 minut.

K překladu můžete využít tištěné, elektronické i online slovníky.

Není povoleno použití nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT), nástrojů pro kontrolu pravopisu či strojového překladu. Překlady, u nichž by byly tyto nástroje použity, budou ze soutěže vyloučeny.

Vyhodnocení překladatelské soutěže proběhne během konferenčního dne v Evropském domě v Praze, kterého se můžete účastnit prezenčně nebo on-line.

Co se hodnotí? 

významová přesnost překladu

jazyková a pravopisná správnost

volba lexikálních prostředků

styl a plynulost textu

originalita překladatelských řešení

S pozdravem Zdenka Kohoutková

Více informací: https://ujop.cuni.cz/UJOP-454.html