Diplomski studij: Nastavnički smjer

Diplomski studij: Nastavnički smjer

Studij

Prevoditeljsko-kulturološki smjer

Na nastavničkom smjeru studenti stječu 16 ECTS bodova polazeći Češke jezične vježbe I – IV te 15 ECTS bodova polazeći tri metodička kolegija: Glotodidaktika i Usvajanje stranog jezika, koji se izvode u zimskom semestru, te Metodika nastave slavenskih jezika, koji se izvodi u ljetnom semestru. Dodatnih 15 ECTS bodova moraju steći polazeći kolegije iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika (CZON). Diplomski rad nosi 14 ECTS bodova i njegova se tema s mentorom mora dogovoriti najkasnije na početku IV. semestra studija.

Svi podaci o kolegijima koji se izvode u tekućoj akademskoj godini, uključujući i podatke o ponuđenim izbornim kolegijima, mogu se naći u izvedbenom planu. Vrijeme i prostorija izvođenja nastave za svaki kolegij navedeni su u rasporedu sati.

Napominjemo da studenti nastavničkog smjera ukupno gledano, tj. na oba studija iz svoje dvopredmetne kombinacije, moraju prikupiti 60 ECTS bodova polazeći kolegije namijenjene stjecanju nastavničkih kompetencija.

SHEMA STUDIJA

SemestarKolegiji
IČeške jezične vježbe I
4 ECTS-a
Glotodidaktika*
5 ECTS-a
kolegij CZON-a
5 ECTS-a
IIČeške jezične vježbe II
4 ECTS-a
Metodika nastave slavenskih jezika**
5 ECTS-a
kolegij CZON-a
5 ECTS-a
IIIČeške jezične vježbe III
4 ECTS-a
Usvajanje stranog jezika*
5 ECTS-a
kolegij CZON-a
5 ECTS-a
IVČeške jezične vježbe IV
4 ECTS-a
Diplomski rad
14 ECTS-a
* Kolegiji se mogu slušati u I. ili III. semestru.
** Kolegij se može slušati u II. ili IV. semestru.