Bohemikon 2023

Bohemikon 2023

Studentske aktivnosti

Bohemikon 2022

Mezinárodní vědecká konference mladých bohemistů
28. a 29. září 2023 (nový termín!) na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu

Jsou vítána jakákoliv bohemistická témata z literární vědy, lingvistiky, glotodidaktiky, kulturologie, translatologie a historie.

Kdybyste neměli inspiraci, některá z navrhovaných výzkumných témat jsou:

  • Kapitoly z dějin české literatury (autoři, díla, literární období)
  • Recepce české literatury v Česku a ve světě
  • Česko-chorvatské a/nebo slavistické translatologické komparace
  • Čeština v pohledu synchronním a diachronním
  • Srovnávací česko-chorvatská a/nebo slavistická témata z oblasti literatury, lingvistiky, historie a kultury
  • Bohemistika na univerzitách mimo ČR – zkušenosti a perspektivy
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka
  • Česká menšina v Chorvatsku a ve světě

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Čas konání konference: 28. a 29. 2023
Místo konání konference: Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu, Ivana Lučića 3
Účastníci si hradí cestovní a ubytovací výdaje.
Zúčastnění je možné jak osobně, tak i online.

Přihlášení:
Vyplněnou přihlášku pošlete do 1. června 2023 na adresu: bohemikon@gmail.com
Informaci o přijetí abstraktu autoři dostanou do 15. června 2023.
Prosíme, abyste k přihlášce přiložili doporučení profesora/mentora ze své univerzity, se kterým jste téma svého příspěvku konzultovali.
Plánované trvání referátu: 15 minut
Jazyky konference: čeština, angličtina a chorvatština

Důležité termíny:
Termín pro přihlášení abstraktu: 1. června 2023
Informace o přijetí abstraktu: 15. června 2023
Potvrzení, zda se zúčastníte osobně nebo online: do 1. srpna 2023

Pro více informací doporučujeme sledovat naše webové stránky Facebook a Instagram

Pozvánka (česky, chorvatsky, anglicky)

Přihláška (česky, chorvatsky, anglicky)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Předseda: Sara Pokorni (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Lucija Jerbić (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Barbara Kožuljević (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Iva Grbelja (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Nives Ratković (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Anja Tonković (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)

PROGRAMOVÝ VÝBOR
Předseda: prof. dr. sc. Petar Vuković (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
doc. dr. sc. Suzana Kos (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
doc. dr. sc. Matija Ivačić (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Slavomira Ribarova, vyšší lektorka (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)
Zdeňka Kohoutková, lektorka (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu)